Náš príbeh

Naša história sa začala písať už v roku 1992, kedy zakladateľ firmy Ondrej Demeter starší začal podnikať pod značkou PREDOS. Založenie firmy bolo výsledkom od detstva rozvíjaného vzťahu k záhradnej technike a k prírode. Do jej fungovania a rozvoja sa tak mohla pretaviť jeho celoživotná vášeň v starostlivosti o okolie domu, správe statku či udržiavaniu zdravej a krásnej zelene v záhrade.

60. roky

Rodinné korene podnikania

Ako bolo v tomto čase na vidieku zvykom, Ondrej Demeter starší už ako malý chlapec pomáhal svojmu otcovi a starému otcovi spravovať pozemky a starať sa o chod rodinného statku. Tvrdá práca a neustály kontakt s prírodou sa neskôr stali základnými piliermi jeho podnikania.

80. roky

Prvý kontakt s komerčnou technikou

Ondrej Demeter starší v tomto období pracoval na pozícii hasiča v Petrochema Dubová. Po roku 1989 dostal možnosť starať sa o plochy celej fabriky. Práve v tomto období sa prvýkrát dostáva do kontaktu s bežnými komerčnými strojmi na údržbu a úpravu zelene.

90. roky

Vznik spoločnosti

Dňa 27. mája 1992 založením živnosti oficiálne vznikla naša spoločnosť Predos, ako ju poznáte dnes. Medzi prvé činnosti našej firmy patrila údržba zelených plôch, či dopravné služby. Práve odtiaľ pramení pôvodný názov “PREdajno – DOpravné Služby”. Postupne sme sa začali zameriavať viac a viac na predaj a servis strojov a predovšetkým záhradnej techniky.

27. máj 1992

2000

Kosačky v predajni potravín? Prečo nie

V rámci podnikateľskej činnosti vznikla najskôr predajňa s potravinami a pohostinstvo v obci Predajná, ktorú sme prevádzkovali do roku 2005. Prvé kosačky sme vystavovali dokonca v rámci predajne potravín. V prvých rokoch od vzniku sme predávali bez vlastnej špecializovanej predajne, najmä na jarmokoch, pri športových a kultúrnych podujatiach.

1993

Prvá predajňa záhradnej techniky v Banskej Bystrici

Nárast predaja záhradnej techniky a potreba samostatného obchodného priestoru viedli k otvoreniu našej prvej špecializovanej predajne na Hornej ulici 7 v Banskej Bystrici okolo roku 1993. Od svojho vzniku sme niekoľkokrát zmenili miesto podnikania, až sme sa v roku 2008 presťahovali do vlastných priestorov na adrese Kremnička 8, kde sídlime dodnes.

1998

Otvorenie predajne v Brezne

V roku 1998 sme otvorili špecializovanú predajňu záhradnej techniky Predos v Brezne, ktorú sme prevádzkovali až do roku 2018, teda takmer 20 rokov. V tomto období sme sa však rozhodli sústrediť aktivity a investície do centrálnej predajne v Banskej Bystrice. Vďaka tomu sme mohli rozšíriť náš odborný tím, portfólio produktov a priniesť našim klientom nové služby.

2000

Servis a oprava strojov priamo v predajni

Od roku 2000 sme predaj záhradnej techniky rozšírili o autorizovaný záručný a pozáručný servis a opravy strojov priamo v našej prevádzke. Prvé servisné úkony sme začali našim klientom poskytovať na adrese Na Hrbe 1 v Banskej Bystrici.

2004

Vznik Predos-BB, s.r.o.

Od tohto dátumu sa Predos oficiálne premenoval na Predos-BB a zmenili sme právnu formu na spoločnosť s ručeným obmedzeným. Vďaka tomu sme mohli nastaviť firmu na ďalšiu expanziu a rast.

6. apríl 2004

2006

Nástup novej generácie

V roku 2006 do firmy vstúpil Ondrej Demeter mladší s manželkou Karolínou. Portfólio produktov sme následne rozšírili o bytové produkty, obklady, dlažbu, sanitu a zariadenie interiéru. V rámci služieb spojených s bývaním sme zaradili do ponuky služby 3D vizualizácie kúpeľní a poradenstva v rámci bytového dizajnu.

2008

Vlastné priestory, nový sortiment, kvalitnejšie služby

Od roku 2008 už pôsobíme vo vlastných priestoroch. Vlastné zázemie sme priebežne zveľaďovali, pristavili nové časti, rozšírili portfólio o ďalšie produkty a pribrali do svojich kruhov nových spolupracovníkov i dodávateľov. Rozšírili sme tiež naše služby o poskytovanie špecializovaného servisu na väčšie motorové stroje, kosačky, traktory.

2019

Vznik divízie Bývanie a Záhrada

Rozširujeme náš servisný tím v časti Záhrada. V rámci predaja priberáme tiež nové produkty do oboch divízií – Záhrada i Bývanie, kde pribudol sortiment plávajúcich – laminátových, vinylových i kompozitných podláh viacerých značiek.

2021

Významné partnerstvo so značkou Stihl

Po dlhých rokoch aktívnej spolupráce sme sa v roku 2021 stali výhradným predajcom sortimentu STIHL. Zmenou prešla aj naša predajňa, ktorú sme prestavali a prispôsobili novému silnému partnerstvu. Naši zákazníci tak majú k dispozícii krajšiu a prehľadnejšiu predajnú plochu, kde nájdu to najlepšie zo záhradnej techniky a sortimentu.

2022

Rozšírenie externých služieb a partnerstiev

Držať krok v segmente bývania je náročné, preto neustále vylepšujeme naše priestory, služby i ponuku produktov. Vymysleli sme nové usporiadanie divízie Bývanie, umiestnenej na prvom poschodí. Rozšírili sme služby o externé partnerské spolupráce. Do portfólia ponúkaných produktov postupne začleňujeme nové atraktívne produkty. Chceme, aby aj naďalej bola vaša záhrada a bývanie v (našich) správnych rukách.

Predos má budúcnosť – Buďte jej súčasťou

V rokoch 2021 a 2022 sme vstúpili do viacerých spoluprác s odborníkmi a špecialistami. Držíme krok s dynamikou doby, preto sme našim zákazníkom priniesli nové webové sídlo, ktoré zodpovedá najnovším trendom. Pre nás je to však zároveň priestor, kde komunikujeme naše hodnoty, ponuku i tradíciu špičkového poskytovateľa služieb spojených s bývaním i záhradou.
Sme rodinná firma. Po 30 rokoch existencie dnes Predos zažíva generačnú výmenu, aby sme mohli byť silným lokálnym partnerom i pre ďalšie generácie našich zákazníkov.

Budujeme tím špecialistov a odborníkov na interiérový dizajn i záhradnú techniku. Vystihuje nás najmä vášeň, ktorá sa nesie všetkými našimi obchodnými aktivitami. Môžete sa spoľahnúť, že vám v procese výberu, nákupu a servisovania poradíme tak, ako by sme to robili pre seba. Neustále sa vzdelávame a zdokonaľujeme naše služby. Kvalitu a odbornosť našich konzultácií opierame o dnes už vzácny osobný a individuálny prístup ku každému zákazníkovi.